PRIDE

PRIDESHOPPEN

10% av all inntjening doneres til FRI Rogaland. FRI arbeider for likestilling, og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Norge og i resten av verden.